شنبه 25 فروردین 1403

ماموریت و چشم انداز

 

ما باور داریم كه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانیم از بهترین ها باشیم. تمامی اركان شركت گسترش فناوریهای نوین براي تحقق اين باور می کوشند روز به روز در عرصه جهانی به ارائه خدمات و محصولات خود، همگام با دانش جهانی، با توان و عزم ايرانی، همت گمارند. شرکت گسترش فناوریهای نوین تا سال 1400 یکی از سه شرکت برتر در زمینه فعالیت کاری مرتبط در ایران با حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای خواهد بود .