چهارشنبه 26 تیر 1398

تامین ، استقرار ، بهره برداری و اخذ خدمات توسط سیستم جامع یکپارچه بانکداری الکترونیک ، تولید ، توسعه ، نگهداری و پشتیبانی کلیه تجهیزات سخت افزاری و شبکه و راهبری کلیه سایت ها و مراکز داده در ادارات مرکزی ، مدیریت ها و کلیه شعب بانک کشاورزی

مشتری

بانک کشاورزی