گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 24 اردیبهشت 1397

بازدید دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی و هیات همراه از مرکز داده

در تاریخ 96/06/05جناب آقای دکتر شهیدزاده رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به همراه آقایان خدارحمی عضو محترم هیات مدیره،زحمتکش و فلاح مدیران محترم امور بانک کشاورزی از مرکز داده جدید بانک کشاورزی بازدید و در جریان فرآیند پروژه نوسازی سخت افزارها و نرم افزارهای بنیادی(لایه سیستمی) نرم افزار بانکداری یکپارچه مهرگستربانک کشاورزی که در بامداد 3 شهریور با موفقیت انجام شده است قرار گرفتند.
در این بازدید جناب آقای دکتراسکندرزاده یزدی مدیرعامل شرکت گسترش فناوری های نوین طی گزارشی اعلام نمودند جهت ارائه خدمات بهتر بانک معظم کشاورزی به مشتریان خود و با هماهنگی مدیریت امور بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی نسبت به انجام نوسازی سخت افزاها و نرم افزارهای بنیادی(لایه سیستمی) نرم افزار بانکداری یکپارچه مهرگستربانک کشاورزی اقدام نموده، ایشان متذکر شدند انجام این موضوع مهم بدون ایجاد هرگونه وقفه در ارائه خدمات به مشتریان بانک انجام پذیرفته که این فرآیند حاصل ماه ها زحمت کارشناسان و کارکنان شرکت و انجام تست های مختلف می باشد، وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران ، کارشناسان و مدیران شرکت از حمایت های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی نیز قدردانی نمودند.سپس جناب آقای دکتر شهیدزاده ضمن تشکر از کلیه دستاندرکاران، کارشناسان خبره و زحمتکش شرکت بابت انجام این موضوع مهم که باعث سرعت بخشیدن ارائه خدمات بانکی بانک کشاورزی به مشتریان خود در بازار رقابت بانک ها می باشد رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.
در ادامه جناب آقای خدارحمی عضو محترم هیأت مدیره بانک کشاورزی نیز ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شرکت برای کل مجموعه آرزوی موفقیت نمودند. در پایان مدیرعامل محترم بانک کشاورزی و هیات همراه از قسمت های مختلف مرکز داده جدید بازدید نمودند