گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 11 آذر 1395

سمینار elasticsearch kibana logstash

در چهارم آذر ماه سمینار ELK (ElasticSearch، Logstash و Kibana) با حضور کارشناسان در حوزه IT بانک کشاورزی و شرکت گسترش فناوری‌های نوین در سالن شهید اکبری بانک کشاورزی برگزار گردید. این کنفرانس که با هدف بروزرسانی و گسترش دانش فنی کارشناسان برگزار شد، به معرفی یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های مورد استفاده در دنیای نرم‌افزار در زمینه ذخیره و پردازش logهای اطلاعاتی حاصل از کارکرد نرم افزار‌ها پرداخته شد. نخستین سخنران، آقای مهدی شریفی از کارشناسان شرکت گسترش فناوری‌های نوین، ضمن اشاره به تاریخچه ElasticSearch به پیش‌نیازهای فنی آن مانند RESTful API و سیستم‌های توزیع شده پرداخت و به شرح مفصلی از نحوه‌ی کار ElasticSearch، ساختار آن، ویژگی‌های فنی آن و... ارائه گردید. سپس آقای محسن صباغی اطلاعاتی در رابطه کاربرد و نحوه کار Logstash به عنوان ابزار تغذیه اطلاعات به ElasticSearch ارائه کردند. در پایان آقای مهدی شریفی ابزار Kibana و کاربردهای آن را به عنوان ابزار Visualizer این مجموعه معرفی نمودند. پیوست ها:
Elasticsearch The Definitive Guide
Elasticsearch-Logstasg-Kibana