گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 02 آبان 1395

برگزاری همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی

برگزاری همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی بیست­ و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با مشارکت شرکت گسترش فناوری­های نوین در محل سالن اجلاس سران با حضور دکتر طبیب ­نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی و دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 4 و 5 خردادماه برگزار شد. در این همایش که در محل سالن همایش­های اجلاس سران بر پا شد با سخنرانی وزیر امور اقتصاد و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی آغاز و پس از آن مدعوین در شش محور یکپارچه­ سازی نظام مالی، الزامات حاکمیت شرکتی در بانک­ها، ارزیابی اثربخشی الگوهای تأمین مالی در اقتصاد ایران، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز و اقتصاد مقاومتی به ­مدت 2 روز به بحث پرداختند. در این همـایش دو روزه کارشناسان شرکت گستـرش فناوری­ های نوین در محل غرفه این شرکت پاسخگوی مراجعه ­کنندگان و بازدید کنندگان بودند.