گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 09 خرداد 1397

اضافه نمودن خدمات ارزی به سامانه مدیریت ارتباطات مشتری CRM

اضافه نمودن خدمات ارزی به سامانه مدیریت ارتباطات مشتری     CRM

 

شرکت گسترش فناوری‌های نوین در راستای توسعه و ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی امکان خدمات ارزی به سامانه مدیریت ارتباطات مشتری CRM را برای آنها فراهم نمود.

شرکت گسترش فناوری‌های نوین در راستای بهبود ارزیابی و تکمیل اطلاعات پروفایل مشتریان و همچنین ارزیابی مشتریان دارای حساب ارزی اطلاعات این گروه را به سامانه CRM  اضافه نمود.

این خدمت به شعب بانک کشاورزی امکان ارزیابی دقیق‌تر 360 درجه‌ای به مشتریان را ارائه می‌دهد. بدیهی است این خدمت در محاسبه امتیاز سود‌آوری مشتریان لحاظ می‌گردد.