گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 09 خرداد 1397

سرویس انتقال وجه پایا گروهی (فایلی) در اینترنت بانک

سرویس انتقال وجه پایا گروهی( فایلی) در اینترنت بانک

 

شرکت گسترش فناوری‌های نوین در زمینه توسعه و ارتقاء خدمات به مشتریان بانک کشاورزی امکان سرویس انتقال وجه پایا گروهی(فایلی) در اینترنت بانک را برای مشتریان فراهم نمود.

 مشتریان بانک کشاورزی از این پس می‌توانند بدون مراجعه به شعبه اقدام به ارسال پایا گروهی به وسیله فایل از طریق  اینترنت بانک بنماید.

مشتریان بانک با مراجعه به بخش خدمات و محصولات سایت بانک کشاورزی و با دریافت نرم افزار مبدل پایا گروهی نسبت به دانلود نرم افزار اقدام و با استفاده از راهنمای نرم افزار فایل‌های گروهی مورد نیاز خود را ایجاد نمایند. سپس فایل تولید شده را از طریق اینترنت بانک ارسال نموده تا در اولین سیکل سامانه پایا مورد پردازش قرارگیرد.

این خدمت در راستای کاهش مراجعه به شعب و همچنین کمک به کسب و کار جهت واریز‌هایی نظیر حقوق و پاداش و... می‌باشد.