گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 12 تیر 1397

بازدید مدیر عامل شرکت گسترش فناوری های نوین از نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذائی ،ماشین الات و صنایع وابسته(اگرو فود 97)

بازدید مدیر عامل شرکت گسترش فناوری‌های نوین از نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته (اگروفود 97)

دکتر فرزاد اسکندرزاده یزدی مدیرعامل شرکت گسترش فناوری‌های نوین از غرفه بانک کشاورزی و شرکت گسترش فناوری‌های نوین در نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته (آگروفود97) در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران بازدید و با تعدادی از شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه دیدار و گفتگو نمود.