گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 20 تیر 1397

سمینار اشنائی با MongoDB

سمینار آشنایی با BMongoD با حضور مدیران و کارشناسان شرکت گسترش فناوری‌های نوین در سالن شهید اکبری ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزارگردید.

در این سمینار ابتدا توسط سعید یزدیان از کارشناسان شرکت گسترش فناوری‌های نوین درباره NOSQL توضیحات لازم ارائه و مزایا و معایب آن بررسی گردید. و سپس مفاهیم MongoDB  با RDBMS  دیتابیس‌ها بررسی و MongoDB  تعریف و خواص آن مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس ساختار BSON که قالب ذخیره سازی داده‌ها در MongoDB می‌باشد توضیح و Data Type ‌ ها آن شرح داده شد.

 در ادامه مواردAdministration  در MongoDB  که شامل معرفی فایل‌های دیتابیس و نحوه استفاده از آنها و PBacku  گیری و انواع ایندکس‌گذاری و امکان Sharding  توضیح و چهار عمل اصلی CRUD با ارائه مثالهایی شرح داده شد و در نهایت نحوه استفاده ازMongoDB  در زبان برنامه‌نویسی C#  با ارائه مثال شرح و ابزار‌های MongoDB  معرفی گردید.