گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 30 آبان 1397

سمینار Making Agile work for you

 

سمینار Making Agile work for you

سمینار  Making Agile work for you با حضور مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی و شرکت گسترش فناوری‌های نوین در سالن شهید اکبری ساختمان مرکزی بانک برگزار گردید.

در این سمینار ابتدا توسط محسن وطن‌پور از کارشناسان شرکت گسترش فناوری‌های نوین درباره Agile  و تاریخچه و مزایای آن گزارش ارائه نمودند و سپس Agile با Lean، Water fall و XP مقایسه و ویژگی‌های آنها مورد ارزیابی قرار گرفت، در ادامه این سمینار چارچوب Scrum با جزئیات شرح داده شد و در آخر نقش‌ها در یک تیم اسکرام، user story، backlog ها و sprint ها و انواع جلسات اسکرام برای حاضران توضیح داده شد.