گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 14 بهمن 1397

بازدید مدیرعامل محترم بانک کشاورزی از غرفه شرکت گسترش فناوری های نوین در نمایشگاه جانبی هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

در پی حضور شرکت گسترش فناوری های نوین در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، جناب آقای خدارحمی مدیرعامل محترم بانک کشاورزی و هیأت همراه از غرفه این شرکت در نمایشگاه جانبی بازدید فرمودند و همکاران شرکت را از رهنمودهای خود بهره مند ساختند.

ضمن بازدید اعضای محترم هیأت مدیره ، مدیران امور و همکاران بانک کشاورزی از غرفه این شرکت با حضور در کارگاه های ارائه محصول موجبات دلگرمی همکاران این شرکت را در بهره گیری از روش ها و تکنولوژی های نوین به منظور ارائه به روزترین خدمات فراهم آوردند.