گسترش فناوری های نوین

تاریخ: 11 خرداد 1401

با حکم دکتر امینی مدیر عامل محترم شرکت گسترش فناوری های نوین بانک کشاورزی، مصطفی ثابتی عضو هیأت مدیره آپ منصوب گردیدند

بر اساس حکم دکتر مصطفی امینی مدیرعامل محترم شرکت گسترش فناوری های نوین بانک کشاورزی، مهندس مصطفی ثابتی به عنوان نماینده این شرکت عضو جدید هیأت مدیره آسان پرداخت پرشین (آپ) گردیدند.

در جلسه معارفه جناب مصطفی ثابتی جوینانی، دکتر مصطفی امینی با تاکید برظرفیت ها و قابلیت های شرکت آسان پرداخت پرشین، چند  اولویت کاری را برای عضو جدید هیأت مدیره تعیین نمودند:

  1. تلاش سازنده برای تعالی حقوق سهامداری بانک کشاورزی
  2. مشارکت فعالانه در توسعه کسب و کارهای جدید در حوزه های خدمات اعتباری، پرداخت، مالی و بانکی
  3. تلاش برای توسعه اکوسیستم های فناوری های نوآورانه مالی با تاکید بر مشتریان هدف حوزه کشاورزی

 مصطفی ثابتی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) دانشگاه تهران بوده و سابقه فعالیت در شبکه بانکی، مدیریت مرکز نوآوری بانک انصار و مدیرعاملی شرکت مشاوره رایمندان را در کارنامه خود دارد.

این تغییر از سوی شرکت گسترش فناوری های نوین به عنوان یکی از سهامداران اصلی آپ و در راستای اهداف جدید این شرکت برای توسعه نوآوری و کسب و کارهای جدید و استفاده بهینه از پتانسیل های شرکت آسان پرداخت صورت گرفت.