پنجشنبه 30 خرداد 1398

اخبار و رویدادها

پروژه پارک فناوری پردیس

پروژه پارک فناوری پردیس
پروژه ساختمانی شرکت، واقع در پارک فناوری پردیس با دریافت پروانه ساخت در تاریخ 95/12/28 رسماً آغاز و با تحویل زمین به پیمانکار در تاریخ 96/01/21 وارد عملیات اجرایی شد.

پروژه ساختمانی شرکت، واقع در پارک فناوری پردیس با دریافت پروانه ساخت در تاریخ 95/12/28 رسماً آغاز و با تحویل زمین به پیمانکار در تاریخ 96/01/21 وارد عملیات اجرایی شد.

پروژه پارک فناوری پردیس در زمینی با مساحت بیش از 8500 مترمربع یکی از کارهای زیربنایی شرکت می باشد.

 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  شماره تلفن
     
     


SuperUser Account امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

SuperUser Account
SuperUser Account شنبه, 02 اردیبهشت,1396 09:40
نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی نظر آزمایشی