ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398

اخبار و رویدادها

راه اندازی سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب بانک کشاورزی

 راه اندازی سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب بانک کشاورزی
شرکت گسترش فناوری های نوین در راستای توسعه خدمات الکترونیکی از اردیبهشت ماه سالجاری سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب را در بانک کشاورزی راه اندازی کرد. در سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب عملکرد شعب در ابعاد حجم کار، کارایی، اثر ب...
شرکت گسترش فناوری های نوین در راستای توسعه خدمات الکترونیکی از اردیبهشت ماه سالجاری سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب را در بانک کشاورزی راه اندازی کرد. در سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب عملکرد شعب در ابعاد حجم کار، کارایی، اثر بخشی و سـود و زیـان مـورد تحلیـل قرار می­گیرند و سپس بهره وری شعب محاسبه می­گردد. هدف از تولید این سامانه دستیابی به یک نظام ارزیابی عملکرد یکپارچه برای شعب می­باشد. در این سامانه نتایج درجه بندی شعب به سهولت در دسترس رؤسای شعب، مدیران استانها و ادارات ستادی مرتبط قرار می­گیرد، ارزیابی عملکرد هر شعبه بر مبنای ابعاد نامبرده بصورت مجزا یا ترکیبی از آنها امکانپذیر خواهد بود و سیستم این امکان را خواهد داشت که بصورت هوشمند رؤسای شعب را برای ارتقاء عملکرد در هر بخش راهبری نماید.
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.