يكشنبه 31 تیر 1403

(آرشیو ماه آذر 1398)

فراخوان ارسال مقاله در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

فراخوان ارسال مقاله در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

محورهای همایش    اقتصاد دیجیتالی • راهبری دیجیتالی • اقتصاد داده محور • اقتصاد نوآوری محور • اقتصاد اطلاعات ...
اضافه شدن سرویس کارت به کارت شتابی بدون واسطه

اضافه شدن سرویس کارت به کارت شتابی بدون واسطه

عملیاتی شدن سرویس کارت به کارت از مبدا کارت های کشاورزی برای ارائه سرویس در بانک صادرات 
خدمات جدید کارتی در بانک کشاورزی

خدمات جدید کارتی در بانک کشاورزی

 امکان انجام آنلاین درخواست های مرتبط با کارت مشتریان (عملیات کارت) در کلیه شعب بانک کشاورزی 
افزودن خدمات جدید به بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی

افزودن خدمات جدید به بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی

شرکت گسترش فناوری های نوین در راستای توسعه و ارتقای خدمات الکترونیکی در سامانه بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی اقدام به راه اندازی سرویس های جدید نموده است.