پنجشنبه 25 مهر 1398

رویدادهای صنعت

رویدادهای صنعت

راه اندازی سامانه بازرسی هوشمند در بانک کشاورزی

راه اندازی سامانه بازرسی هوشمند در بانک کشاورزی

شرکت گسترش فناوری‌های نوین در زمینه توسعه و ارتقاء خدمات به مشتریان بانک کشاورزی سامانه بازرسی هوشمند  را طراحی و راه اندازی کرد. سامانه بازرسی هوشمند بانک کشاورزی جهت هوشمند سازی و عملیات فرآیند محور بر روی تمامی گزار...
طراحی و راه اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات بانکی(سمات)

طراحی و راه اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات بانکی(سمات)

شرکت گسترش فناوری‌های نوین در زمینه توسعه و ارتقاء خدمات به مشتریان بانک کشاورزی سرویس متناظر سمات بانک مرکزی  را طراحی و راه اندازی کرد. با اعلام شروع به کارسامانه سمات بانک مرکزی، سرویس های متناظرآن در شرکت گسترش فنا...
حضور شرکت گسترش فناوری های نوین در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 9 و 10 بهمن 1397

حضور شرکت گسترش فناوری های نوین در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 9 و 10 بهمن 1397

شرکت گسترش فناوری های نوین امسال نیز به روال سال های گذشته حضور فعالی در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت داشته و در رده اسپانسر الماس ضمن حضور در نمایشگاه جانبی این رویداد بزرگ به منظور به نمایش گذاشتن خدمات و مح...