دوشنبه 14 اسفند 1402

سامانه مدیریت اعتبارات

هوشمندسازی کسب و کار بانکی

درباره محصول

معرفی سامانه 

این سامانه ضمن احراز هویت مشتری وتطابق مشخصات شناسنامه ای با سیستم ثبت احوال کشوری برای انواع درخواست‌های بخشی و غیر بخشی ، میانگین حساب و اسناد و مدارک  ثبت شده  مربوط به درخواست تسهیلات را بررسی نموده ، به صورت آنلاین نسبت به استعلام وضعیت اعتباری ضامن از بانک مرکزی اقدام می نماید و در صورت صحت کلیه موارد درخواست مشتری ثبت می گردد. همچنین در موارد خاص با تأیید کاربر ارشد،  با تعیین دلیل (اختیار مدیر استان، رئیس شعبه معرفی نامه و ...) تأیید می‌توان  برای مشتریان فاقد شرایط نیز درخواست  ثبت نمود.

قابلیت ها

* کنترل فعالیت با ظرفیت مورد عمل معرفی شده در مرحله ثبت پرونده برای وام های درخواستی
* محاسبه حداکثر مبلغ قابل پرداخت به مشتری با استفاده از Unit Cost استانی و فعالیت مورد نظر 
* به حداقل رساندن انتخاب های کاربر با اعمال کنترل های لازم در مرحله پیشنهاد مسئول اعتبارات جهت اجتناب از اشتباهات کاربری 
* بی نیاز شدن شعب از گرفتن برگ درخواست با استفاده  از چاپ گزارش عمومی مشتریان شامل تمامی موارد مربوط به مشتری و اطلاعات و استعلام‌های ضامنین و همچنین درخواست  و خلاصه پیشنهاد مسئول اعتبارات  شعبه 
* امکان محاسبه ، چاپ و امهال کارمزد پرونده  به ریز موارد (هزینه های  استعلام کارشناسی بیمه عمر و ...)
* امکان تمدید و تبدیل مکانیزه با دریافت اطلاعات وام های مشمول تمدید و یا تبدیل مشارکت مدنی 
* امکانات گسترده گزارش گیری برای مدیران شعب ، مدیریت ها و مدیران ستادی     
* امکان مدیریت وثایق و تخصیص و توزیع کارمزد ارزیابی وثایق 
* امکان اعتبارسنجی مشتریان و ضامنین و همچنین کنترل پوشش تضامین بر اصل و سود تسهیلات
* امکان چاپ مکانیزه قرارداد