يكشنبه 31 تیر 1403

سامانه نظارت بر طرح ها (ویژه نظام بانکی)

نظارت مؤثر بر تخصیص منابع

درباره محصول

قابلیت ها

* یکپارچه‌سازی فعالیت‌های اعطای اعتبارات طرح‌ها و نظارت بر آن‌ها
* بر طرف نمودن خلاء نظارت بر نحوه و چگونگی مصرف تسهیلات پرداختی
* بستری برای ثبت، دسترسی و افزایش بهره وری گزارشات و عملیات نظارتی
* مکانیزه نمودن فرآیندها، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و امنیت بیشتر
* ارتقاء نظام نظارتی و کنترل طرح‌ها در لحظه (Online)
* مکانیزه و به روز نمودن نظارت های اعمال شده بر طرح‌ها توسط ناظرین
* فراهم نمودن اطلاعات منسجم، یکپارچه و قابل اتکا برای اخذ تصمیم‌های مدیریتی
* فراهم سازی امکان نظارت بر طرح ها در سه سطح بانک، مدیریت استانی و شعب
* ایجاد فضایی امن و کاهش هزینه‌های زمانی و مالی ناشی از اشتباهات انسانی
* دسترسی سریع به اطلاعات طرح‌ها و کنترل آن‌ها
* فراهم نمودن سطوح مختلف دسترسی برای کاربران
* قابلیت نظارت بر منابع اختصاصی و نحوه مصارف آن
* متمرکز کردن فعالیت‌ها و نظارت‌های مربوط به اختصاص تسهیلات طرح‌‌ها