چهارشنبه 23 خرداد 1403

سامانه نمابانک مهرگستر (Omni- Channel Banking)

مدیریت ارتباط فراکانالی مشتری و بانک

درباره محصول

مزایای بانک

*  پرهیز از دوباره کاری و تولید خدمات به ازای درگاه های مختلف 

 

* کاهش قابل توجه هزینه و زمان تولید، توسعه و پشتیبانی 

 

* افزایش رضایتمندی مشتریان 

 

* افزایش تراکنش های الکترونیکی و در نتیجه کاهش هزینه ارائه خدمات 

 

* ایجاد نقطه تماس بازاریابی جدید و بدون واسطه با مشتری 

 

مزایا برای مشتریان

* قابل استفاده از هر نوع دستگاه فارغ از سیستم عامل، ابعاد و اندازه 
* سهولت در آشنایی و یادگیری و استفاده 
* بهره مندی از نگاه واحد از سوی بانک 
* بهره مندی از کلیه خدمات بانکداری مجازی از یک درگاه واحد