چهارشنبه 23 خرداد 1403

معرفی واحد مدیریت دانش

واحد مدیریت دانش اوایل سال 1399 در شرکت گسترش فناوریهای نوین تشکیل شد. این واحد متشکل از مدیر واحد مدیریت دانش و کارشناسان مدیریت دانش می باشد. مأموریت های اصلی این واحد پیاده سازی، استقرار و اجرای نظام جامع مدیریت دانش و هم چنین مدیریت مستندات می باشد و فعالیت های این گروه در ابتدا تدوین و به روز رسانی استراتژی، چشم انداز و نقشه راه برای انجام مأموریت ها می باشد. در ادامه این گروه با انجام فرآیندهای مشخص شده در نقشه راه، جهت نیل به اهداف مشخص شده در چشم انداز و استراتژی خلق ارزش می کند.

کانال های ارتباطی واحد مدیریت دانش

 • سر کار خانم زهرا ضیائی :6703
 • سر کار خانم مینا خوشه چین :6713
 • سر کار خانم نرگس امین عشقی : 6718
 • KMInfo@HTSC.ir
 • KMGroup@agri-bank.com

نفرات برتر فروم

آنچه مدیریت دانش برای سازمان ما به ارمغان می آورد

زندگی یک سازمان وابستگی تنگاتنگ با سه مفهوم اساسی زیر دارد:

 • مأموریت ها
 • اهداف و چشم انداز بر پایه مأموریت ها
 • استراتژی نیل به اهداف و چشم انداز

فرایند¬های کاری کلان در راستای استراتژی سازمان تدوین می شود. این فرایند¬ها شامل زیر فرایند¬ها و فعالیت¬های مختلف انجام می¬شود تا سازمان را به اهداف و چشم اندازش برسانند. خروجی هرفعالیت ریز و درشت در این زنجیره فرآیندی، یک "ارزش" برای سازمان محسوب می شود و این زنجیره ارزش سازمان خدمت و محصول قابل ارائه سازمان را تولید می کند.

مدیریت دانش یکسری روش¬های ساخت یافته برای گردآوری تجارب و مهارت¬های موجود در سازمان/ کسب و کار واستفاده مجدد آن جهت خلق ارزش می¬باشند. بنا براین مأموریت¬ها، اهداف و چشم انداز و استراتژی سازمان، مبنا و لازمه شروع پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش در سازمان می¬باشد، تدوین و تهیه این سه مورد به همراه تهیه و بهبود مستمر زنجیره ارزش و فرایندی سازمان، فعالیت¬هایی است که زیر مجموعه فعالیت¬های معماری سازمانی می باشد. امروزه مدیریت دانش و معماری سازمانی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و برای موفقیت کسب و¬کارها به صورت لازم و ملزوم در کنار یکدیگر انجام می¬شوند.

اولین چیزی که فرایندهای مدیریت دانش هدف قرار می¬دهد، تغییراتی اساسی در فرهنگ سازمان می-باشد. در کنار چالش¬های بسیاری که با انجام هر تغییر اساسی در سازمان به وجود می¬آید، مدیریت دانش مزایای بالفعل بسیار سودمندی برای سازمان به ارمغان می آورد:

 • تصمیم گیری¬های سریعتر و بهتر: آنچه که برای تصمیم گیری¬های سازمان لازم است، مستندات و تجارب و مهارت¬های مورد نیاز خلق ارزش در زنجیره ارزش سازمان، توسط مدیریت دانش سازمان دهی شده و به صورت منابع و سریع در دسترس قرار می گیرد.
 • سرعت بخشی به حل مسئله : تجارب و مهارت¬ها ودرس¬های آموخته توسط مدیریت دانش سازماندهی شده و آسان و سریع در دسترس قرار می¬گیرد و ای برای حل مسائل پیش آمده سودمند می¬باشد.
 • افزایش سرعت نوآوری: هرچه مجموعه دانش و تجربه و مهارت به صورت آسان، سریع و یکپارچه در اختیار متخصصین قرار گیرد انگیزه و سرعت خلق ارزش¬های جدید بیشتر می¬شود.
 • پیشرفت و توسعه پرسنل: آنچه مدیریت دانش در دسترس پرسنل و متخصصین قرار می¬دهد منابع آموزش حین¬کار است و این مبنای رشد و توسعه پرسنل و بالندگی و پر¬انگیزگی آنان می¬باشد.
 • به اشتراک گذاری مهارت¬ها و تجارب: دانش و مهارت نیز مانند بسیاری از مفاهیم مثبت بنیادین با به اشتراک گذاری زیاد و زیاد¬تر می¬شود و به رشد و شکوفایی سازمان کمک می¬کند. مساله قابل توجه در به اشتراک گذاری دانش در سازمان¬ها دریافت دانش و بازخورد از مشتری در مورد محصولات و خدمات است که امروزه بسیار با ارزش می¬باشد و مدیریت دانش نقش سازنده¬ای در این بخش دارد.
 • ارتباطات بهتر در سازمان : مدیریت دانش به سان یک زبان دانشی و تخصصی، متخصصین سازمان را به همدیگر و از آن مهمتر مشتریان سازمان را به متخصصین پیوند می دهد.
 • بهبود فرایند¬های کسب و¬کار: با به اشتراک¬گذاری دانش و در دسترس قرار¬گرفتن دانش و تخصص و مهارت¬های مورد نیاز به صورت سریع، آسان، یکپارچه و ساخت یافته نتیجه ای که حاصل می شود انجام سریعتر و بهتر فرایند¬های سازمان می¬باشد.
 • توسعه چابکی سازمان: با داشتن دانش و تجربه و مهارت مورد نیاز در سازمان به صورت همیشه و هر جا و دریافت بازخورد مداوم و پیوسته از مشتریان و استفاده از مهارت و دانش کاربران محصول و خدمات سازمان، آنچه که در نتیجه حاصل می¬شود تحویل به موقع محصول و خدمت مطابق نیاز مشتری می¬باشد و این چیزی جز مفهوم چابکی نمی¬باشد.

فروم پرسش و پاسخ

پرسش هفته

دانش مستند شده(( Codified Knowledge) یا دانش صریح (Explicit Knowledge) چیست و تفاوت آن بایک مستند معمولی چیست؟

معما/لطیفه

یک روز انیشتین و نیوتن و پاسکال داشتند قایم موشک بازی می کردند. نوبت انیشتین شد که چشم بگذارد. پاسکال و نیوتن قایم شدند و به انیشتین خبر دادند که می تواند بگردد. انیشتین به محض اینکه چشمهایش را باز کرد نیوتن را دید که یک مربع دور خودش کشیده و نشسته است. با خنده ای گفت آلبرت دیدمت این چه طرز قایم شدن است؟ آلبرت گفت: من پاسکالم. سوختی

<div class="main-better">
<div class="wrap-better">
<div class="head-better">
<h3>نفرات برتر فروم</h3>
</div>

<div class="owl-better owl-carousel owl-theme owl-rtl owl-loaded owl-drag">
<div class="owl-stage-outer">
<div class="owl-stage" style="transition: all 0s ease 0s; width: 1897px; transform: translate3d(422px, 0px, 0px);">
<div class="owl-item cloned" style="width: 200.677px; margin-left: 10px;">
<div class="item">
<div class="content-better">
<div class="image-better"><a href="#"><img src="/portals/0/Images/knowledge/C0.JPG" /> </a> <i class="fa fa-star icon-star"></i></div>

<div class="text-better">
<h4><a href="#">حسین ریوندی</a></h4>

<h5>طراح گرافیک</h5>
</div>