يكشنبه 21 خرداد 1402

مدیریت دانش

معرفی واحد مدیریت دانش

واحد مدیریت دانش اوایل سال 1399 در شرکت گسترش فناوریهای نوین تشکیل شد. این واحد متشکل از مدیر واحد مدیریت دانش و کارشناسان مدیریت دانش می باشد. مأموریت های اصلی این واحد پیاده سازی، استقرار و اجرای نظام جامع مدیریت دانش و هم چنین مدیریت مستندات می باشد و فعالیت های این گروه در ابتدا تدوین و به روز رسانی استراتژی، چشم انداز و نقشه راه برای انجام مأموریت ها می باشد. در ادامه این گروه با انجام فرآیندهای مشخص شده در نقشه راه، جهت نیل به اهداف مشخص شده در چشم انداز و استراتژی خلق ارزش می کند.

کانال های ارتباطی واحد مدیریت دانش

 • سر کار خانم زهرا ضیائی :6703
 • سر کار خانم مینا خوشه چین :6713
 • سر کار خانم نرگس امین عشقی : 6718
 • KMInfo@HTSC.ir
 • KMGroup@agri-bank.com

نفرات برتر فروم

آنچه مدیریت دانش برای سازمان ما به ارمغان می آورد

زندگی یک سازمان وابستگی تنگاتنگ با سه مفهوم اساسی زیر دارد:

 • مأموریت ها
 • اهداف و چشم انداز بر پایه مأموریت ها
 • استراتژی نیل به اهداف و چشم انداز

فرایند¬های کاری کلان در راستای استراتژی سازمان تدوین می شود. این فرایند¬ها شامل زیر فرایند¬ها و فعالیت¬های مختلف انجام می¬شود تا سازمان را به اهداف و چشم اندازش برسانند. خروجی هرفعالیت ریز و درشت در این زنجیره فرآیندی، یک "ارزش" برای سازمان محسوب می شود و این زنجیره ارزش سازمان خدمت و محصول قابل ارائه سازمان را تولید می کند.

مدیریت دانش یکسری روش¬های ساخت یافته برای گردآوری تجارب و مهارت¬های موجود در سازمان/ کسب و کار واستفاده مجدد آن جهت خلق ارزش می¬باشند. بنا براین مأموریت¬ها، اهداف و چشم انداز و استراتژی سازمان، مبنا و لازمه شروع پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش در سازمان می¬باشد، تدوین و تهیه این سه مورد به همراه تهیه و بهبود مستمر زنجیره ارزش و فرایندی سازمان، فعالیت¬هایی است که زیر مجموعه فعالیت¬های معماری سازمانی می باشد. امروزه مدیریت دانش و معماری سازمانی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و برای موفقیت کسب و¬کارها به صورت لازم و ملزوم در کنار یکدیگر انجام می¬شوند.

اولین چیزی که فرایندهای مدیریت دانش هدف قرار می¬دهد، تغییراتی اساسی در فرهنگ سازمان می-باشد. در کنار چالش¬های بسیاری که با انجام هر تغییر اساسی در سازمان به وجود می¬آید، مدیریت دانش مزایای بالفعل بسیار سودمندی برای سازمان به ارمغان می آورد:

 • تصمیم گیری¬های سریعتر و بهتر: آنچه که برای تصمیم گیری¬های سازمان لازم است، مستندات و تجارب و مهارت¬های مورد نیاز خلق ارزش در زنجیره ارزش سازمان، توسط مدیریت دانش سازمان دهی شده و به صورت منابع و سریع در دسترس قرار می گیرد.
 • سرعت بخشی به حل مسئله : تجارب و مهارت¬ها ودرس¬های آموخته توسط مدیریت دانش سازماندهی شده و آسان و سریع در دسترس قرار می¬گیرد و ای برای حل مسائل پیش آمده سودمند می¬باشد.
 • افزایش سرعت نوآوری: هرچه مجموعه دانش و تجربه و مهارت به صورت آسان، سریع و یکپارچه در اختیار متخصصین قرار گیرد انگیزه و سرعت خلق ارزش¬های جدید بیشتر می¬شود.
 • پیشرفت و توسعه پرسنل: آنچه مدیریت دانش در دسترس پرسنل و متخصصین قرار می¬دهد منابع آموزش حین¬کار است و این مبنای رشد و توسعه پرسنل و بالندگی و پر¬انگیزگی آنان می¬باشد.
 • به اشتراک گذاری مهارت¬ها و تجارب: دانش و مهارت نیز مانند بسیاری از مفاهیم مثبت بنیادین با به اشتراک گذاری زیاد و زیاد¬تر می¬شود و به رشد و شکوفایی سازمان کمک می¬کند. مساله قابل توجه در به اشتراک گذاری دانش در سازمان¬ها دریافت دانش و بازخورد از مشتری در مورد محصولات و خدمات است که امروزه بسیار با ارزش می¬باشد و مدیریت دانش نقش سازنده¬ای در این بخش دارد.
 • ارتباطات بهتر در سازمان : مدیریت دانش به سان یک زبان دانشی و تخصصی، متخصصین سازمان را به همدیگر و از آن مهمتر مشتریان سازمان را به متخصصین پیوند می دهد.
 • بهبود فرایند¬های کسب و¬کار: با به اشتراک¬گذاری دانش و در دسترس قرار¬گرفتن دانش و تخصص و مهارت¬های مورد نیاز به صورت سریع، آسان، یکپارچه و ساخت یافته نتیجه ای که حاصل می شود انجام سریعتر و بهتر فرایند¬های سازمان می¬باشد.
 • توسعه چابکی سازمان: با داشتن دانش و تجربه و مهارت مورد نیاز در سازمان به صورت همیشه و هر جا و دریافت بازخورد مداوم و پیوسته از مشتریان و استفاده از مهارت و دانش کاربران محصول و خدمات سازمان، آنچه که در نتیجه حاصل می¬شود تحویل به موقع محصول و خدمت مطابق نیاز مشتری می¬باشد و این چیزی جز مفهوم چابکی نمی¬باشد.

فروم پرسش و پاسخ

پرسش هفته

دانش مستند شده(( Codified Knowledge) یا دانش صریح (Explicit Knowledge) چیست و تفاوت آن بایک مستند معمولی چیست؟

معما/لطیفه

یک روز انیشتین و نیوتن و پاسکال داشتند قایم موشک بازی می کردند. نوبت انیشتین شد که چشم بگذارد. پاسکال و نیوتن قایم شدند و به انیشتین خبر دادند که می تواند بگردد. انیشتین به محض اینکه چشمهایش را باز کرد نیوتن را دید که یک مربع دور خودش کشیده و نشسته است. با خنده ای گفت آلبرت دیدمت این چه طرز قایم شدن است؟ آلبرت گفت: من پاسکالم. سوختی

<div class="main-better">
<div class="wrap-better">
<div class="head-better">
<h3>نفرات برتر فروم</h3>
</div>

<div class="owl-better owl-carousel owl-theme owl-rtl owl-loaded owl-drag">
<div class="owl-stage-outer">
<div class="owl-stage" style="transition: all 0s ease 0s; width: 1897px; transform: translate3d(422px, 0px, 0px);">
<div class="owl-item cloned" style="width: 200.677px; margin-left: 10px;">
<div class="item">
<div class="content-better">
<div class="image-better"><a href="#"><img src="/portals/0/Images/knowledge/C0.JPG" /> </a> <i class="fa fa-star icon-star"></i></div>

<div class="text-better">
<h4><a href="#">حسین ریوندی</a></h4>

<h5>طراح گرافیک</h5>
</div>