يكشنبه 31 تیر 1403

از گذشته تا حال

دنیای امروز بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال تغییر وتحول است و هر روز شاهد نوآوری، اختراع توام با رشد سریع داده و اطلاعات هستیم. شرکت گسترش فناوری های نوین در سال 1387فعالیت های خود را با تمرکز بر گستره ای از فعالیت مبتنی بر بستر اطلاعات و ارتباطات در خدمت نظام بانکی آغاز نمود.در جهت انطباق هر چه بهتر و موثرتر نظام بانکی کشور با استانداردهای بانکداری نوین جهانی این شرکت با به کار گیری و بهره مندی از دانش منابع انسانی توانمند در مسیر دستیابی به این امر مهم می باشد.