چهارشنبه 23 خرداد 1403

 

ما درشرکت گسترش فناوری های نوین با  بررسی سرمایه  انسانی استعدادها را شناسایی ، جذب و توسعه و پرورش می دهیم .هدف ما کشف منابع انسانی با استعداد وتوانمند می باشد.تلاش ما جذب نیروهای جوان با انگیزه و مسئولیت پذیری است که با تکیه بر دانش و پشتکار خود مسیر توسعه  و پیشرفت خود  را در این مجموعه می یابند. 

همکاری با ما

ارسال رزومه :همکاری با ما