چهارشنبه 23 خرداد 1403

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس دفاتر

 ردیف  نام دفتر شماره تماس 
 1  دفتر مدیر عامل 88881170 - 88384300 - 021
 2  دفتر عضو هیأت مدیره  88384300 - 021
 3 اداره کل خدمات و امور اجرایی   88884190 - 021
 4  اداره کل امور بازرگانی  88881258 - 021
 5  اداره کل امور پشتیبانی فناوری اطلاعات  88886668 - 021
 6  امور مالی  88881281 - 021
 7  امور اداری 88880833 - 021
 8 پشتیبانی و راهبری سیستم ها  84896501 - 021
 9 اداره کل شبکه و سخت افزار  84896101 - 84896102 - 021
 10 اداره کل مهندسی نرم افزار  84896701 - 021
 11 معاونت آموزشی  88884189 - 021
 12 آسان پرداخت  83332223 - 021
 13 ایران سولار  88484830 - 021

فرم ارتباط با ما

Loading

نقشه جغرافیایی