چهارشنبه 23 خرداد 1403

واحد پشتیبانی فناوری اطلاعات

به پشتوانه برخورداری از تجارب حرفه ای 160 نفر کارشناس پشتیبانی IT که در قالب 34 دفتر نمایندگی در استانهای سراسر کشور و ستاد مرکزی فعالیت می نمایند؛ ماموریتهای اصلی این واحد در 4 شاخه کلی به شرح ذیل دسته بندی می شوند:
نصب، راه اندازی و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه تجهیزات رده کوچک (PC)، رده متوسط (Server) و تجهیزات وابسته آنها
نصب، راه اندازی و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه تجهیزات بانکی
نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات زیرساختی اتاقهای سرور و شبکه های ارتباطی
ارائه مشاوره و آموزشهای مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
بدین ترتیب می توان فرآیند های اصلی انجام کار توسط کارشناسان IT ستاد و دفاتر نمایندگی استان های این واحد را به شرح زیر دسته بندی نمود:
نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رده کوچک (PC) و تجهیزات وابسته
نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رده متوسط (Server) و تجهیزات وابسته
نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات زیرساختی شبکه LAN و اتاق سرورها
نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار های مورد استفاده در پایانه های کاری
نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای سیستمی مورد استفاده در سرورها
پیکربندی، راه اندازی، نگهداشت و پشتیبانی انواع شبکه های ارتباطی
پشتیبانی پایگاه های داده، ذخیره سازی و پشتیبان گیری از داده ها
پشتیبانی سرویس های ارتباطی سازمانی
نصب، راه اندازی و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری
خدمات مشاوره ای، آموزش و توانمندسازی پرسنل در حوزه های فناوری اطلاعات علی الخصوص تجهیزات بانکی