يكشنبه 21 خرداد 1402

پشتیبانی فناوری اطلاعات

واحد پشتیبانی فناوری اطلاعات

به پشتوانه برخورداری از تجارب حرفه ای 160 نفر کارشناس پشتیبانی IT که در قالب 34 دفتر نمایندگی در استانهای سراسر کشور و ستاد مرکزی فعالیت می نمایند؛ ماموریتهای اصلی این واحد در 4 شاخه کلی به شرح ذیل دسته بندی می شوند:
نصب، راه اندازی و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه تجهیزات رده کوچک (PC)، رده متوسط (Server) و تجهیزات وابسته آنها
نصب، راه اندازی و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه تجهیزات بانکی
نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات زیرساختی اتاقهای سرور و شبکه های ارتباطی
ارائه مشاوره و آموزشهای مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
بدین ترتیب می توان فرآیند های اصلی انجام کار توسط کارشناسان IT ستاد و دفاتر نمایندگی استان های این واحد را به شرح زیر دسته بندی نمود:
نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رده کوچک (PC) و تجهیزات وابسته
نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رده متوسط (Server) و تجهیزات وابسته
نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات زیرساختی شبکه LAN و اتاق سرورها
نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار های مورد استفاده در پایانه های کاری
نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای سیستمی مورد استفاده در سرورها
پیکربندی، راه اندازی، نگهداشت و پشتیبانی انواع شبکه های ارتباطی
پشتیبانی پایگاه های داده، ذخیره سازی و پشتیبان گیری از داده ها
پشتیبانی سرویس های ارتباطی سازمانی
نصب، راه اندازی و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری
خدمات مشاوره ای، آموزش و توانمندسازی پرسنل در حوزه های فناوری اطلاعات علی الخصوص تجهیزات بانکی