دوشنبه 14 اسفند 1402

سامانه معاملات الکترونیکی بازار

سامانه ای برای بازارهای متفاوت

درباره محصول

* بازار خرید و فروش آنلاین 
* فرآیند دستگردانی و مستندسازی خرید و فروش
* مدیریت حمل و تحویل کالا و ارائه رسید تحویل (ماژول لجستیک)
* مدیریت پرداخت آنلاین
* ثبت اسناد دستور پرداخت های سازمان در بانک 
* امکان تهیه انواع گزارشات