شنبه 29 تیر 1398

محصولات

ترتیب براساس:

سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران(سابکا)
ارائه خدمات مطمئن بیمه ای

پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی
مدیریت آسان خدمات الکترونیکی بانکی

سامانه اوراق مشارکت هوشمند و گواهی سپرده
سامانه ای نوین برای مدیریت تأمین مالی

سامانه نمابانک مهرگستر (Omni- Channel Banking)
مدیریت ارتباط فراکانالی مشتری و بانک

سامانه نظارت بر طرح ها (ویژه نظام بانکی)
نظارت مؤثر بر تخصیص منابع

سامانه مانیتورینگ جامع
چشم همیشه بیدار بانکداری نوین

سامانه مبارزه با پولشویی (مبتنی بر انبار داده ها)
سامانه ای امین برای بانکداری نوین

سامانه بانکداری همراه مهرگستر
بانک همراه، همیشه و همه جا

سامانه امور منابع انسانی – سامان مهرگستر
مدیریت کارآمد سرمایه انسانی بانک ها

سامانه مدیریت اعتبارات
هوشمندسازی کسب و کار بانکی
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها