دوشنبه 14 اسفند 1402

سامانه مانیتورینگ جامع

چشم همیشه بیدار بانکداری نوین

درباره محصول

قابلیت ها

* امکان مشاهده عملکرد سامانه ها به صورت online
*  امکان مشاهده تراکنش های انجام شده توسط مشتریان
* امکان جستجوی مشتریان براساس پارامترهای متفاوت
*  امکان اخذ گزارشات تراکنش های مالی انجام شده
* اعمال فیلتر بر روی گزارشات اخذ شده
*  دریافت گزارشات به صورت برخط و همچنین قابلیت گزارشگیری از وضعیت سامانه ها در بازه های دلخواه
*دسته بندی پاسخ سیستم و خطاهای رخ داده 
*ارائه نمودارهای مورد نیاز برای تحلیل عملکرد سامانه ها به صورت ONLINE
*امکان بررسی خودکار سامانه ها و کشف خطا و کندی با استفاده از الگوهای تعریف شده 
*امکان ارسال ایمیل و پیامک با استفاده از بستر داخلی سازمان برای اطلاع رسانی وقفه های ایجاد شده به مدیران و کارشناسان ذیربط
*تفکیک خطاهای عادی و بحرانی در تحلیل خودکار سامانه ها