چهارشنبه 23 خرداد 1403

سامانه امور منابع انسانی – سامان مهرگستر

مدیریت کارآمد سرمایه انسانی بانک ها

درباره محصول

مشخصات فنی

* استفاده از به روزترین و کاراترین ابزار تهیه نرم افزار (زبان برنامه نویسی C#Net و متدولوژیPUP)
* استفاده از قویترین پایگاه اطلاعاتی سیستم (Oracle11g)
* پاسخ گويي همزمان به تعداد زيادي ازكاربران
* قابلیت اجرای متمرکز و توزیع شده

حوزه های کارکردی و زیر سیستم های اصلی

  • امور اداری کارکنان
  • امور رفاهی کارکنان
  • آموزش و توسعه مهارتها
  • سازمان و بهبود فرآیندها
  • بهداشت و درمان و تامین آتیه
  • نظارت و امور شعب