دوشنبه 14 اسفند 1402

سامانه نظام متمرکز پشتیبانی تصمیم گیری (D.S.S)

ابزار کارآمد در خدمت مدیران موفق

درباره محصول

* نمایش وضعیت آنی بانک در یک نگاه
* دسترسی سریع به اطلاعات
* ارزیابی مداوم فعالیت‌های سازمان در جهت رسیدن به اهداف
* کمک به مدیران در تصمیم‌گیری
* شناسایی نقاط ضعف و قوت پروژه‌های در دست اجرا
* تنظیم فعالیت‌ها در راستای اهداف سازمان
* تعریف داشبوردهای گوناگون برای مسئولیت‌ها و رده‌های مختلف سازمان
* تبدیل اطلاعات خام به نمایش‌های معنادار و قابل استفاده
* بهبود فرآیند تصمیم‌گیری
* تحلیل عمیق ‌ داده‌ها و اطلاعات
* قابلیت پیاده سازی برای کلیه سازمان ها و نهادها