چهارشنبه 23 خرداد 1403

سامانه اوراق مشارکت هوشمند و گواهی سپرده

سامانه ای نوین برای مدیریت تأمین مالی

درباره محصول

معرفی

اوراق مشارکت و گواهی سپرده یکی از مهمترین راه‌های جذب نقدینگی است و جذابیت آن از طریق ارائه سود به مشتریان نهادینه می‌شود. فروش اولیه، خرید به نیابت از مشتری، فروش به نیابت از مشتری و بازخرید کوپن‌های اوراق گواهی سپرده به صورت سیستمی در نرم‌افزار فوق طراحی شده‌است.
هدف اصلی این سامانه ایجاد مکانیزمی جدید در حوزه اوراق بهادار است که دستاوردهای ذیل را شامل می‌شود:

مزایا
* افزایش سرعت عمل
* افزایش دقت انجام فرایندها
* امکان تحلیل برخط فرایندها در سطح کشور
* ایجاد داشبوردهای مدیریتی
* در دسترس بودن سرویس در کل کشور
* ثبت مراحل کار
* استعلام به صورتReal-time