يكشنبه 31 تیر 1403

سوئیچ بانکی کارت اعتباری (مبتنی بر عقد مرابحه)

بستر مطمئن خدمات اعتباری بانک

درباره محصول

* خرید و مانده گیری در کلیه دستگاه‌های پایانه فروش (POS) سطح کشور
* مانده گیری، تغییر رمز اول و دوم در دستگاه‌های خودپرداز بانک 
* خرید ، مانده گیری و مسدود کردن کارت در درگاه خرید اینترنتی بانک 
* فعال سازی، مسدودی، تغییر رمز و مانده‌گیری در دستگاه‌های پایانه شعب (PINPAD)
* تولید خودکار صورتحساب از طریق سامانه کارت اعتباری مهرگستر در پایان هرماه
* دریافت صورتحساب و ریز تراکنش‌ها از طریق پورتال شعب
* تخفیف سود مدت استفاده در صورت بازپرداخت بدهی در مهلت تنفس 
* تبدیل بدهی مشتری به تسهیلات مبتنی بر عقد مرابحه در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت تنفس 
* امکان افزایش سقف اعتبار توسط شعب
* انجام استعلام مکنا (مرکز کنترل و نظارت اعتباری) در مراحل صدور کارت
* امکان مشاهده ریز تراکنش ها از طریق سامانه کارت اعتباری مهرگستر
* امکان باز پرداخت بدهی از طریق سامانه کارت اعتباری مهرگستر