چهارشنبه 23 خرداد 1403

سامانه مدیریت کانال های ارتباطی

مدیریت متمرکز و یکپارچه تراکنش های بانکی

درباره محصول

* انطباق با پروتکل های ارتباطی مختلف (وب سرویس، سوکت ،WCF,Rest و...)
* سرویس دهی هوشمند در دریافت و ارسال جریان تراکنش ها
* سرویس دهی و اتصال به رابط های مختلف بانکی نظیر سوئیچ کارت ، PINPAD ، موبایل بانک، تلفن بانک، اینترانت و ...
* انطباق با استانداردهای شتاب
* اعمال مدیریت متمرکز بر روی تراکنش ها در کانال های ارتباطی
* امکان اعمال تغییرات در ماژول ها بدون ایجاد قطعی و افت کیفیت سرویس دهی
* رعایت استانداردهای امنیتی در طراحی سامانه
* طراحی سامانه بر اساس معماری سرویس گرا
* استفاده از پروتکل مانیتورینگ یکسان در تمامی ماژول های سیستم

* ثبت رخدادهای سیستمی با دقت بالا
* پارامتریک بودن سامانه
* سازگاری با سیستم های توزیع بار(Load Balancer) جهت ارائه سرویس با  Performance بالا
* استفاده از پلتفرم یکسان در تولید ماژول ها
* امکان ارائه انواع سرویس های مالی و گزارشات و صورتحساب آنلاین مورد درخواست مشتریان ویژه
* امکان ایجاد محدودیت بر روی سرویس های مشتریان ویژه 
* امکان ایجاد محدودیت بر روی حساب های مشتریان ویژه 
* ایجاد روش های مختلف احراز هویت مشتریان ویژه
* اختصاصی سازی سرویس ها برای مشتریان ویژه
* امکان ارائه گزارشات خاص بر اساس نیاز مشتریان ویژه