شنبه 25 فروردین 1403

(آرشیو ماه خرداد 1400)

برگزاری مجمع عمومی شرکت گسترش فناوری های نوین

برگزاری مجمع عمومی شرکت گسترش فناوری های نوین

برگزاری مجمع عمومی شرکت گسترش فناوری های نوین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گسترش فناوری های نوین با حضور معاونین محترم مالی ،بازرسی و حقوقی بانک کشاورزی و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و مدیران شرکت ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در...