يكشنبه 31 تیر 1403

(آرشیو ماه خرداد 1396)

 راه اندازی توکن نرم افزاری

راه اندازی توکن نرم افزاری

امنیت همواره بعنوان یکی از دغدغه های کنونی عصر تکنولوژی معاصر بوده و به همین دلیل روش حفاطت از اطلاعات و دارایی های هر فرد یا سیستم اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. توسعه بانکداری دیجیتال نیز از این دغدغه دور نبوده و امنیت پول در سیست...
 خدمات جدید اینترنت بانک بانک کشاورزی

خدمات جدید اینترنت بانک بانک کشاورزی

شرکت گسترش فناوری های نوین در راستای توسعه و ارتقاء خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی خدمات جدیدی را در سامانه بانکداری دیجیتالی این بانک راه اندازی نمود . در این خدمات مشتریان حقوقی بعنوان مشتریان هدف می­توانند پس از ثبت نام در تما...
 جابجایی اتاق UPS بانک کشاورزی

جابجایی اتاق UPS بانک کشاورزی

در راستای ارائه خدمات بهتر بانک کشاورزی به مشتریان خود و در ادامه همکاری های متقابل بانک و شرکت برنامه ریزی برای انتقال اتاق UPS به محل جدید انجام و این فرآیند در ایام تعطیلات جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمت رسانی بانک کشاورزی ب...
 بازدید مدیرعامل شرکت گسترش فناوری های نوین از سایت شرکت

بازدید مدیرعامل شرکت گسترش فناوری های نوین از سایت شرکت

جناب آقای دکتر یزدی مدیرعامل محترم شرکت گسترش فناوری­ های نوین از سایت در دست احداث شرکت در پارک فناوری پردیس بازدید فرمودند و در جریان مراحل کارهای ساختمانی آن قرار گرفت. براساس این گزارش سایت فوق در زمینی به مساحت پیش از 8500 م...