يكشنبه 31 تیر 1403

(آرشیو ماه مرداد 1396)

 برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت گسترش فناوری های نوین

برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت گسترش فناوری های نوین

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گسترش فناوری های نوین با حضـور آقایان دکتـر شهیـدزاده مدیرعامل ودکتر شریفات عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی و نمایندگان صاحبان سهام برگزار گردید. در این جلسه ابتد آقای دکتر یزدی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره ...
 راه اندازی سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب بانک کشاورزی

راه اندازی سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب بانک کشاورزی

شرکت گسترش فناوری های نوین در راستای توسعه خدمات الکترونیکی از اردیبهشت ماه سالجاری سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب را در بانک کشاورزی راه اندازی کرد. در سامانه نظام هوشمند درجه بندی شعب عملکرد شعب در ابعاد حجم کار، کارایی، اثر ب...
 بازدید دکتر شهید زاده مدیر عامل از مراکز داده بانک کشاورزی

بازدید دکتر شهید زاده مدیر عامل از مراکز داده بانک کشاورزی

در راستای توسعه و ارتقاء خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی برای ارائه خدمات هر چه بهتر به مشتریان دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی واقای خدارحمی عضوهیت مدیره و دکتر یزدی مدیرعامل شرکت گسترش فناوری های نوین واقای فلاح مدیر امور بانک...