شنبه 25 فروردین 1403

(آرشیو ماه دی 1399)

افتتاح و راه اندازی پایگاه مقاومت بسیج سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (امور شرکتها)

افتتاح و راه اندازی پایگاه مقاومت بسیج سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (امور شرکتها)

در سالروز تشکیل نهاد مقدس بسیج طی مراسمی باشکوه و با حضور مدیران و اعضاء محترم هیئت مدیره شرکت گسترش فناوریهای نوین پایگاه مقاومت بسیج سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (امور شرکتها) افتتاح و راه اندازی گردید.